Lisa& får stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF)

Lisa& får stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF) EIF och Lisa& tecknar garantiavtal för att stötta svenska företag med cirkulära affärsmodeller. Läs mer

Lisa& får stöd från Europeiska Investeringsfonden (EIF)Läs mer

Välkommen till en värld av

Product-as-a-Service!

Vi erbjuder finansiering
för din PaaS-verksamhet.

Välkommen till en värld av

Product-as-a-Service!

Vi erbjuder finansiering
för din PaaS-verksamhet.

Let's get good things done.

Vad vi gör

Vi finansierar Product-as-a-Service

oavsett bransch.

PaaS-erbjudanden för alla branscher. Med våra innovativa finansieringslösningar kan vi finansiera produkter från EUR 50 och uppåt, vilket gör att vår PaaS-finansiering passar för alla företag i alla branscher!

Furniture-as-a-Service
Hardware-as-a-Service
Equipment-as-a-Service
Drones-as-a-Service
Mobility-as-a-Service

PaaS fungerar för alla branscher och kommer att vara den ledande affärsmodellen.

EKOSYSTEM

Getting good things done

Positiv påverkan

3,891

Finansierade objekt

Ca 868 ton

Minskade CO2e utsläpp

EKOSYSTEM

Getting good things done

Positiv påverkan

3,891

Finansierade objekt

Ca 868 ton

Minskade CO2e utsläpp

VARFÖR PaaS

Product-as-a-Service

är nyckeln till skiftet från en linjär till cirkulär ekonomi.

PaaS är nyckeln till skiftet från en linjär till en cirkulär ekonomi, ett skifte som ger möjlighet för företag att bygga verkligt hållbara verksamheter. I en PaaS-modell flyttas ansvaret och ägandet av produkter från kunden till leverantören, vilket skapar incitament att leverera produkter med längre livslängd och som i många fall kan nyttjas av fler användare.

Med ett PaaS-erbjudande, som drar nytta av hela livslängden på dina produkter, kan du skapa en mer hållbar, lönsam och motståndskraftig verksamhet.

I en linjär försörjningskedja följer ekonomin principen: take, make, waste. Råvaror utvinns från jorden, bearbetas, monteras och säljs till marknaden. Efter försäljningen har producenten och distributören inget ansvar för produkten. De flesta produkter hamnar så småningom som deponier eller förbränns. Det saknas incitament att producera hållbara produkter och producenter gynnas snarare av att tillverka billiga produkter med kort hållbarhet för att öka sin försäljning.

I cirkulära PaaS leverantörskedjor förvandlas detaljhandels-/försäljningsföretagets roll till en tjänsteleverantör. Istället för att betala för ägande av en produkt betalar en PaaS-kund för tillgången och nyttjandet av produkten, ofta tillsammans med tilläggstjänster. I motsats till en försäljningsdriven affärsmodell behåller tjänsteleverantörer äganderätten till produkterna och motiveras därför att skapa värde med hållbara produkterav hög kvalitet som enkelt kan uppgraderas, repareras, renoveras och/eller tas tillbaka vid slutet av sin livslängd.

Lisa& är en katalysator för den cirkulära ekonomin, möjliggör reducerade koldioxidutsläpp för ditt företag, och en friskare planet för alla.

Product-as-a-Service

förväntas bli den ledande affärsmodellen.

IDAG

- standard för ledande företag

90% av teknikföretag nyttjar prenumerationstjänster

I MORGON

- bred acceptans

75% av alla företag som möter konsumenter kommer att leverera prenumerationstjänster

I FRAMTIDEN

- en prenumerantcentrerad värld

>50% av all global bruttonationalprodukt utgörs av abonnemang

VÅRT ERBJUDANDE

Vi möjliggör PaaS-erbjudanden

Vi hjälper ditt företag bygga en överlägsen PaaS model

Product-as-a-Service finansiering
innovativ finansiering skräddarsydd för Product-as-a-Service-företag

Product-as-a-Service infrastruktur
vår tekniska infrastruktur hjälper dig att lansera och administrera din Product-as-a-Service-verksamhet

VÅRT ERBJUDANDE

Vi möjliggör PaaS-erbjudanden

Vi hjälper ditt företag bygga en överlägsen PaaS model

Product-as-a-Service finansiering
innovativ finansiering skräddarsydd för Product-as-a-Service-företag

Product-as-a-Service infrastruktur
vår tekniska infrastruktur hjälper dig att lansera och administrera din Product-as-a-Service-verksamhet

PaaS finansiering

Innovativ finansiering skräddarsydd för Product-as-a-Service

Teknikdriven kreditmotor skräddarsydd för PaaS-modeller. Vår kreditmotor är skräddarsydd för PaaS-företag, vilket möjliggör högre volymer och bättre strukturerad finansiering.

Fungerar för alla produktnivåer. Vår tekniska modell gör det möjligt att finansiera produktvärden från EUR 50 och uppåt.

Flexibilitet att möta slutkundens efterfrågan. Flexibla finansieringsstrukturer och kontrakt helt anpassade för att passa dina försäljningscykler och dina kunders efterfrågan.

Finansiera hela produktens livscykel. Vår finansieringsprodukt gör att du kan äga och ta ansvar för din produkt under hela dess livstid.

PaaS teknisk infrastruktur

För att hjälpa dig att komma i gång och hantera din PaaS-verksamhet

Fleet management
Se PaaS-erbjudanden och avtal
Hantera leasingobjekt
Utöka PaaS-flottan
Gemensam risk-dashboard
Samla in och presentera vendor:s nyckeltal
Avancerad analys
PaaS-finansiering på autopilot
Definiera nyckeltal för långsiktigt partnerskap
Expandera Lisa& limit

Kontakta oss för att diskutera Product-as-a-Service infrastruktur.

Tillsammans gör vi något bra!

Hållbar tillväxt

Under de senaste nio åren har prenumerationsföretag vuxit sex gånger snabbare än traditionella försäljningsmodeller

Bra för planeten

Från en linjär till en cirkulär affärsmodell genom PaaS-erbjudanden kan ditt företag minska CO2-utsläppen med minst 30 %.

Hållbart värde

Återkommande intäktsbaserade affärsmodeller värderas i genomsnitt 8 gånger högre än traditionella transaktionsbaserade modeller.

Stark affärsmodell

Prenumerationsmodeller är mer motståndskraftiga på oförutsägbara marknader: 12 % intäktstillväxt under 2020 jämfört med -1,6 % för traditionella företag.

OM OSS

Om Lisa&

Lisa& etablerades med en övertygelse om att en bättre värld väntar bakom hörnet. Vi vill vara med och möjliggöra detta skifte och ta till vara på möjligheterna detta skapar. Genom att arbeta tillsammans och stötta våra partners i att anpassa deras affärsmodeller driver vi på arbetet mot den cirkulära ekonomin. Tillsammans kan vi få bra saker att ske i vår stävan mot en friskare planet och hållbara samhällen.

Vi arbetar aktivt med våra partners för förändring och hur vi använder våra gemensamma resurser med hjälp av smart teknik. Vi gör detta för att minska vårt klimatavtryck och för att framtida generationer ska kunna må bra på vår planet, samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra samhällen och vårt sätt att leva.

Konsumenter och miljöaktivister gör redan sin del. Nu är det upp till oss, företag, att ta till vara på de möjligheter som ligger framför oss, att förstå att förändring skapar nya affärsmöjligheter om vi gör bra saker. Let's get good things done!

Lisa&:s ledningsteam har mer än 50 år erfarenhet inom den finansiella sektorn. Lisa& är ett registrerat finansiellt institut under tillsyn av Finansinspektionen.

Kontakta oss om du vill veta mer om Lisa&.

Jobba med oss

Om du är intresserad av att bli en del av Lisa& klicka på länken nedan! Om du inte hittar nån specifik roll som passar din profil så skicka in en öppen ansökan, vi letar alltid efter grymma personer.

OM OSS

Om Lisa&